Press "Enter" to skip to content

Na trhu jako doma – i na tom s CP!

0


CP (neboli cenné papíry) jsou listiny, které nesou nějaké právo. Spousta z nás se setká s cenným papírem, i když například nastupuje do tramvaje – přece jen s lístkem je spojeno právo na jízdu. Byť by lístek asi neobstál na trhu, tak je to dobrý příklad toho, že za peníze dostaneme lístek, který nás k něčemu dalšímu opravňuje – a proč bychom jej také nemohli dále prodat, že ano?
podrobný soupis

  1. CP na doručitele = takzvané p. au porter, který patří mezi DOKONALÉ cenné papíry (skriptůry). Převod takovéhoto druhu papíru se uskutečňuje prostou smlouvou k okamžiku předání papíru. Tyto jsou volně převoditelné a nemusíte se bát žádných regulí.
  2. Na řad = Nikoliv na řád, ale řad s krátkým a. také papír á l’ordre. Zde je převod cenného papíru přece jen trochu složitější, neboť je nutné tzv. RUBOPIS a indosament, což jsou specifické procedury, jak takový cenný papír někomu prodat.
  3. Na jméno (p. au nom) = poslední druh, takzvaný nedokonalý cenný papír, který se však nejlépe převádí. A to už samotnou smlouvou k okamžiku účinnosti (který může být libovolně v jiný den, než předání cenného papíru).

 
K tomu poslednímu typu, tedy nedokonalým druhům = zde není převod z pozice práva nijak preferován, ba naopak, jste odrazování všemi možnými prostředky, byť vám prodej nikdo nezakazuje. Chybí zde spoustu záruk, které můžeme najít u dokonalých CP a ještě nemáme ani jistotu, že plnění z tohoto papíru bude vůbec možné.
online obchodování 

Dokonalost sama

Zatímco dokonalé CP jsou úplně jiná báseň. Samotný převod sice vyžaduje nakládání s listinou, které právo s listinou spojenou také sleduje, ale zákon umožňuje řadu institutů a záchytných pák, které se mohou každému hodit. Jsou to takzvané papíry veřejné víry.
zelený graf 
Na obchodování s cennými papíry jde sice velmi brzo zbohatnout, jde však také velmi rychle o všechno přijít. Byť se jedná o dobrou investici, doporučujeme, abyste nejprve vyzkoušeli jiné možnosti rozmnožení vašeho peněžitého bohatství a sem se vrátili až v době, kdy už máte nějaké zkušenosti.