Press "Enter" to skip to content

A to tím, že mohou přenášet různé nákazy

0


PÅ™itom se uvádí, že ze vÅ¡ech savců na naší planetÄ›, jsou právÄ› hlodavci tou nejpoÄetnÄ›jší skupinou. Jejich zuby jsou to, co jim dalo jméno. PÅ™esnÄ›ji ty zuby pÅ™ední. Jedná se o zuby Å™ezáky, jsou to vlastnÄ› hlodáky. PÅ™ední Äást tÄ›chto zubů je velmi pevná, ale zadní je mÄ›kká. A právÄ› díky obruÅ¡ování uvedené mÄ›kÄí Äásti jsou tyto zuby neustále ostré. Na vesnicích Å¡kodí pÅ™edevším dva druhy hlodavců. Jedná se o hryzce a krtky. U tÄ›chto dvou druhů je podstatný rozdíl, a to v tom, jaké je pro nÄ› spektrum potravy. Tady je to jasné, hryzec je vyslovený býložravec. Co nám ohrožuje? ObzvláštÄ› zahradníci nenávidí tyto hlodavce z důvodu, že niÄí hlodáním koÅ™eny mladých ovocných a okrasných dÅ™evin. Ale nejen to. Hryzci je ohrožena nejen naÅ¡e úroda koÅ™enové zeleniny, ale také i cibule naÅ¡ich okrasných kvÄ›tin.

já nejsem hlodavec

Druhým hlodavcem je krtek, ten také osídlí naÅ¡e zahrady, ale na rozdíl od hryzce se živí živoÄiÅ¡nou potravou a Å¡kody vlastnÄ› nezpůsobují žírem naÅ¡ich plodin. K jeho potravÄ› patří nejen hmyz a jeho larvy, které mohou být velmi Å¡kodlivé, ale také i Äervi, nebo i hlemýždi. Takže Å¡kodlivý není a skuteÄnÄ› rostliny nejsou ani povrchovÄ›, ale ani podzemnÄ› poÅ¡kozeny, tedy nakousnuté nebo úplnÄ› ohlodané. Ale může se stát, že hrabáním tÄ›snÄ› pod povrchem zemÄ› mohou být krtkem pÅ™etržené podzemní koÅ™eny rostlin. A ve mÄ›stech? Tam je problémem výskyt potkanů, krys a myší. Jak se tÄ›chto vÅ¡ech uvedených hlodavců zbavit? AÅ¥ už bydlíte na vesnici nebo ve mÄ›stÄ›, pomůže vám obrátit se na spoleÄnost, kde pomou nejen pÅ™i hubení hlodavců

jsem také hlodavec

Ale také obtížného hmyzu. Ve mÄ›stech hlavnÄ› probíhá hubení myší, potkanů a krys, a to nejen v podzemních prostorách, ale také v panelových i Äinžovních domech. SamozÅ™ejmÄ›, že i v domech rodinných. Tady musí být provedena likvidace tÄ›chto Å¡kůdců velmi rychlá, ve mÄ›stech nemají moc pÅ™irozených nepřátel a velmi rychle se množí.